kwartaalverslag Januari 2018-maart 2018

In januari wordt dan na veel voorbereidingen het afgelopen jaar het eerste echte klasje gerealiseerd in een deel van het huisje van de familie Gunawan. Een aantal vrienden steunen de stichting door maandelijks 5 euro te storten. Hiervan betalen we de juffen.

24 Januari komt dan ons eerst bezoek uit Holland om de school en de kampung te bezoeken. Theodora Anna Maria geniet van alle mooie ontwikkelingen.

Hiernaast richt onze local Gondrong Gunawan zijn vereniging PWM op in de kampung om zo samen met alle bewoners andere activiteiten te realiseren voor de armste mensen van de kampung.

Stichting IBBY steunt ons door boeken en een donatie te geven voor de tweede maal. We maken een afdak naast het huisje van dit geld. PWM leden werken samen met onze stichting en helpt met de aanbouw. Men krijgt geen geld maar een lekkere maaltijd voor het geleverde werk.

De inspecteur van onderwijs in Indonesië bezoekt onze school. Als we 6 maanden goed draaien hebben we recht op een betaalde lerares vanuit de overheid en we zijn vanaf maart 2018 een officiële erkende Indonesische school die gratis internationaal onderwijs biedt.

april 2018-juni 2018

De kinderen leren goed tanden poetsen en krijgen allemaal tandenborstels. Ze worden regelmatig gewogen en ouders worden geïnformeerd hoe het met hun kind gaat.

De lentemarkt van de wereldwinkel te zoeterwoude bijgewoond met een eigen kraam waar we spulletjes verkopen gemaakt door onze moeders.

In juni 2018 organiseert de community PWM samen met Yayasan Setetes Embun de opening van kampung Bamboo en zo starten de cursussen voor de ouders om spullen te gaan maken van bamboe. Er wordt gratis eten uitgedeeld aan alle arme mensen zodat iedereen feest heeft deze dag.

Tevens start in juni 2018 de voorbereiding van ons eerste grote project My book buddy. Cathy Spierenburg van My book buddy  heeft een verzoek gehad van Hans Odijk en zijn vrouw Judith Odijk om een bibliotheek te gaan realiseren in een achtergebleven gebied te Java. Tassen en boekenkasten worden gemaakt en boeken worden aangeschaft voor wel 600  kinderen in de kampung.

Soms krijgen we een kleine donatie tussendoor van een YOGA vereniging of een tweedehands kledingbeurs. Hiervan wordt in overleg met Gondrong Gunawan dan materialen of meubels gemaakt voor de school. Iedereen werkt vrijwillig. Men krijgt eten gratis tijdens het werk.

 

Juli 2018-september 2018

Rumah Pintar ofwel het slimme huisje wordt opgeknapt om te dienen als tweede locatie. Helaas is er geen geld om meubels ect te kopen. PWM betaalt de huur van 7 euro per maand. Hopelijk gaan we dit het komend jaar verder inrichten.

Hans en Judith bezoeken de school en kampung om de bibliotheek te gaan openen.

Een derde juf en schoonmaakster komen onze school versterken. Zo starten we het nieuwe schooljaar met 3 klassen.We kunnen de toestroom van kinderen niet aan……Kinderen sparen als het lukt 10 cent per dag om een uniform aan te schaffen. Lukt het niet vult de PWM  het bedrag aan.

De eerste flessenactie van de AH is een feit en we halen 175 euro op aan emballagebonnen. We hebben zo veel spullen nodig voor de derde groep en….. een extra afdakje natuurlijk….

 

 

 

 

 

 

 

oktober 2018-december 2018

De Boeddhistische gemeenschap in Kroya krijgt nu ook hulp en ondersteuning. Hun kinderen kunnen ook bij ons op school gratis onderwijs gaan volgen. PWM brengt in dit erg arm gedeelte verlichting aan en maakt van restjes asvalt een begaanbare weg voor in de regentijd. De tempel wordt opgeknapt.

In Nederland is de kinderboekenweek gestart met als thema vriendschap. een uitgerekende kans om scholen te vragen een actie op touw te zetten. Helaas krijgen we maar van een basisschool ondersteuning voor onze school. Het is erg moeilijk om acties te starten en mensen in Nederland enthousiast te krijgen voor onze school……..

Intussen gaan de kids elke dag nog heerlijk naar school in Java. Met het beetje geld en enorme betrokkenheid aldaar overwinnen we samen alles……

Verschillende acties worden in Nederland op touw gezet en hopen op steun voor onze stichting en school met al die arme kindertjes en hun vaak jonge ouders…..

Januari 2019- maart 2019

Na een indrukwekkend bezoek aan Kroya reis ik vol ervaringen weer terug naar Nederland……

In januari benadert de wereldwinkel in Rijen mij om dit jaar hun giftenpotje te doneren aan onze stichting. Wat voelde ik mezelf vereerd met dit voorstel. Ik ben nl. een Rijense van komaf en mijn ouders wonen er nog altijd.

In februari is het dan eindelijk zover. Onze ANBI status is gerealiseerd. Dit hadden we eerder aan moeten vragen zeg. Nu kunnen onze donateurs hun giften opgeven aan de belastingdienst…. Heel mooi. Ook kunnen we dankzij een gift voor ons nieuwe afdakje wat tafels en stoeltjes en een kast gaan maken. Zo richten we het derde afdakje in…..

Ook gaan onze juffen deelnemen aan het officiële regionaal overleg met andere juffen omdat we nu officieel geregistreerd staan in Jakarta als onderwijsinstelling. We zijn nu in Indonesië ook een officiële yayasan setetes embun. Dit geeft ons het recht een bankrekening te kunnen openen namens de stichting aldaar.

 

Begin maart hebben de moeders hun eerste oogst uit onze eigen moestuin. Dit wordt gevierd met de kinderen en de leden van de PWM. Er is een waar diner speciaal gemaakt door de ouders en het wordt door alle kinderen en hun ouders bijgewoond.

De PWM start met hulp van de overheid de renovatie van de tempel van de Boedhisten.

Dan is het eindelijk zover…….Na een jaar van voorbereidingen is er dan de officiële samenwerking met De wilde ganzen. Wat zijn wij hier ontzettend blij mee. Het geeft ons de kans om geld in te gaan zamelen voor de aankoop van land en de bouw van een mulitfunctioneel schoolgebouw/ gezondheidsgebouw in het centrum van  kampung Mujur.

 

april 2019-juni 2019

Op 2 april verlaten onze oudste kids voor het eerst de Kampung. Ze gaan met steun van de overheid met de bus op schoolreisje naar de dierentuin. Gondrong regelt alles zelf om kosten te besparen. De juffen koken rijst en vullen flesjes water voor onderweg…. Prachtig hoor

Onze eerste studenten vanuit de PABO arriveren voor een minor abroad van 2 maanden. Ze gaan eerst wennen aan het leven in de kampung en de manier van werken bij ons op school in Java. Daarna gaan ze mee helpen in de klasjes, naschoolse activiteiten organiseren en een activiteit opzetten in onze tweede nog lege locatie. Ook organiseren ze een dans/ muziek activiteit ten behoeve van de Internationaliseringsdag op 20 juni aan de PABO.

Ze houden tevens een blog bij. Te vinden onder:

https://onzestageinkroya.wordpress.com

 

 

 

Mei 2019

Met hulp van AH Voorschoten en Jumbo Rijen gaan we toch voor vernieuwing van ons eerste afdak dat op instorten staat. Bamboo is goedkoop materiaal maar na 6 maanden moet het vernieuwd worden. Het afdak bestaat al ruim een jaar. Ook is de oude muziekbox die we gratis hadden gekregen kapot. Onze kids starten elke dag met dans op school. Twee maal per week komen de moeders aerobic dansen want veel vrouwen zijn dik als gevolg van het eenzijdige voedsel dat uit rijst bestaat.

 

 

 

 

 

PWM EN YAYASAN SETETES EMBUN

Maud, Daan en Britt wonen een vrouwenbijeenkomst bij georganiseerd door de vrouw van de burgemeester. Ze is de “moeder” van de kampung voor de moeders en geeft hen advies, steun, ect.

Het burgemeestersechtpaar is gekozen mede dankzij steun door de PWM. Ze kunnen niet zonder elkaar en zo ontstaat er een zelfvoorzienend sociaal systeem met lijntjes naar de overheid.

 

Zieke mensen worden door de PWM naar een ziekenhuispost in de buurt gebracht. Iedereen heeft elkaar nodig. Gondrong Gunawan, leider en oprichter van de PWM gaat indien mogelijk mee. Kosten worden vergoed uit de contributie die men betaald aan de PWM. Deze vrouw had geen verzekering en is de moeder van een van de leden.

 

De PWM legt een weg aan in de nachtelijke uren naast onze school. Zij hebben hun kinderen bij ons op school en er is een enorm gemeenschapsgevoel waardoor een ieder zich genoodzaakt ziet te helpen. Je kunt niet zonder elkaar.

 

 

 

 

Juni 2019

Het einde van de rammadan is een feit en Idul Fitri wordt gevierd door arm en rijk in de kampung. De school is gesloten. Gondrong bezoekt alle leden van de PWM en alle familieleden die in armoede leven. Er wordt eten uitgedeeld samen met onze stagiaires. Tijdens de vaste periode gingen de wat beter bemiddelden in de kampung eten maken en op een markt uitdelen aan iedereen. Tijdens de nacht van Idul Fitri organiseerde de PWM voor alle mensen een carnavalsoptocht. En zaterdag 8 juni was er dan het feest voor alle mensen uit de kampung. Hier werd het gedoneerde geld aan de PWM door de beter bemiddelden uitgedeeld aan de armere mensen en de weeskinderen. Iedereen is en blijft zo betrokken en voelt zich gesteund door de vereniging waardoor de draagkracht enorm blijft. Zonder PWM geen school… is ons motto!!!

Juli 2019

7 juli reis ik opnieuw af naar de kampung Mujur te Kroya. Opnieuw staan er veel nieuwe activiteiten op de planning.

Allereerst wordt het contract getekend voor het land vanuit ons project in samenwerking met Wilde Ganzen. We kopen de grond met (schrik niet) 60 % korting van de taxatiewaarde.

De eigenaar wil er van af en de ligging is niet direct aan de weg maar daar vinden wij wel een oplossing voor. Onze school krijgt medewerking van iedereen in de kampung. Wij mogen gewoon over de paadjes tussen de huisjes lopen en rijden.

 

Gehandicapten krijgen aandacht maar hulp is nog nodig voor de toekomst…

De baby boven is blind geboren, de moeder heeft het kindje afgestaan omdat ze er niet voor kon zorgen…

De jongen naast de baby wordt door Gondrong bezocht, hij komt nooit zijn tuin en huis uit want zijn ouders schamen zich omdat ze hun zoon niet de juiste hulp kunnen bieden.

augustus 2019

samenwerking met de overheid…

Ik bezoek de burgemeester en zijn vrouw in Mujur te Kroya. Gondrong Gunawan is het brein achter zijn activiteiten. zo wordt het WIJ GEVOEL  gecreëerd. Voor independents day wordt er gekookt door alle vrouwen en iedereen draagt bij naar wat men kan.

Daarna wordt er gezamenlijk gegeten van een bananenblad wat symbool staat voor delen en gemeenschapszin. Ook is er een officiële ceremonie die gedeeld wordt met de overheid in Indonesië en op deze manier voelt een ieder zich weer betrokken.

 

September 2019

Verkiezingen in april heeft positieve gevolgen voor onze kampung

President Joko Widodo heeft geld ter beschikking gesteld aan de regionale overheid om mensen aan te stellen als hulp aan de overheid. Dit moeten universitair geschoolde mensen zijn met een onberispelijk verleden. Daarna vindt er dan een assessment plaats.

Gondrong Gunawan heeft indertijd zijn studie rechten afgerond maar wilde uit principiële redenen niet meer in dit vak werkzaam zijn. Hij steunt alleen privé arme mensen met juridische steun. Met 80% van de stemmen is hij verkozen tot supervisor in de regio. Dit wordt gezien als ere functie en er staat alleen een kleine onkostenvergoeding tegenover maar het stelt ons in staat korte lijnen te onderhouden met de overheid in Indonesië.

Congratulations Gunawan and wish you succes for the future…

 

Brand breekt uit in de Kampung…

En dan slaat het noodlot toe,,,

In de enorme droogte die er nu heerst staan de rivieren droog en is er geen water, geen vis, geen rijstoogst mogelijk voor de kleine boeren in de kampung en dan breekt er brand uit… een brandweerauto is er evenmin en wat doe je dan? Je staat machteloos en probeert de ergste nachtmerrie te voorkomen dat de brand niet verder door woedt…

PWM gaat onmiddellijk helpen. Een oude opa staat letterlijk op straat zonder familie of spullen. Hij wordt meten opgevangen door de gemeenschap en PWM probeert te doen wat mogelijk is… Het loopt weer af met letterlijk een sisser. De brand blijft beperkt tot een huis.

 

 

 

 

 

 

Oktober 2019

Juf Titi wordt toegelaten tot het bestuur van de regio Cilacap dat uit 7 personen bestaat. Echt geweldig dat onze school door de overheid voor vol aangezien wordt. Ook wordt er een laptop gekocht om het leerlingenvolgsysteeem te kunnen installeren. Op de oude laptops vanuit Nederland lukte dit helaas niet. De kinderen mochten de bouwplaats voor het eerst bezoeken. Wat zijn ze trots op hun nieuwe echte school in aanbouw.

 

 

 

In Nederland doen we er alles aan om geld in te zamelen voor ons project.

We zijn Daphne Snellaerts van de Kinderkunstklas dankbaar voor haar gratis workshop Kunst dat juf Susan Mols betaald heeft voor haar klas op bs de Sleutel in Tilburg Noord.

Ook geeft Anja Driessen een gratis workshop soundfulness waarbij de gehele opbrengst weer naar onze stichting gaat. Wat een mooie initiatieven weer. Bedankt Anja.

Daarnaast is mijn Tante Leny weer gestart met een speelgoedbeurs en kledingbeurs ten bate van mijn stichting. Geweldig al deze betrokkenheid van vrienden en familie.

 

EEN NATUURRAMP IN MUJUR

Eind oktober 2019

En dan krijg ik ineens foto’s en een telefoontje dat het water op is omdat de regentijd niet voldoende doorzet. Hoe kan je leven zonder water… Gebrek aan hygiëne is het gevolg. Er zijn zo veel jonge gezinnetjes met baby’s zonder water. Ze schamen zich omdat alles vervuild. Kinderen worden ziek, de vliegen vinden de zwakkere als eerste. De rijstoogst van de kleine veldjes mislukt compleet. Ik zit te huilen op mijn stoel tijdens mijn lekkere ontbijt in Nederland. Ga zo even een lekkere douche nemen. 

MAAR ONZE SCHOOL HEEFT EEN WATERPUT…

De electriciteit wordt opgehoogd en iedereen werkt vrijwillig dag en nacht om overal water rond te brengen in tanks. Iedere dag komen er nieuwe families want het nieuws verspreid zich snel in de kampung. Wat een geluk maar ook lastig om het water bij de mensen te krijgen die verder in het bos in hutjes wonen. Er wordt een auto geleend maar dat is tijdelijk. We doen wat we kunnen met de middelen die we hebben. Misschien kunnen we in de toekomst toch een auto aanschaffen….. 

 

NOVEMBER 2019

Gun wordt door de landelijke overheid benaderd en sluit een deal aangaande aanbestedingen ten behoeve van een impuls voor het toerisme in de regio Cilacap waar ons project gelegen is.

Een geweldige stap vooruit voor onze stichting omdat de lijntjes naar de landelijke overheid gelegd zijn.

 

 

 

En deze contacten leiden meteen tot resultaat nummer een.

Een machine voor bamboe verwerking. Weer een economische impuls voor deze omgeving dat werkgelegenheid biedt aan vele mensen die in armoede leven. Hoe mooi is dit initiatief.

 

 

 

 

 

 

INSPECTIEBEZOEK SCHOOL

In Indonesië is het inspectiebezoek net iets anders dan in Nederland. Ouders worden uitgenodigd en er wordt een dansvoorstelling gegeven en gezamenlijk gegeten. Ouders krijgen ook de kans in gesprek te gaan met de inspecteur want als ouders ontevreden zijn over de school en/of leerkrachten kunnen ze dat direct met hen bespreken. Daarna wordt de administratie gecontroleerd. 

 

 

 

 

DECEMBER 2020

Deze maand is een legendarische maand voor ons project….

Het schoolgebouw is af en wordt geopend in mijn bijzijn met een groot feest vol van rituelen en dans met lekker eten voor alle mensen.

Voor dit grote feest kon beginnen gebeurde er een vreselijk ongeluk met een familielid op het bouwterrein van de school. Een slijptol kwam in het gezicht van de man en er is geen enkele ambulance beschikbaar. Ook is er geen ziekenhuis in de buurt voor hulp. Op een scooter is de man tussen 2 personen vastgebonden en naar een klein ziekenhuis vervoerd. Hij was niet verzekerd en daarnaast waren er niet de middelen om hem te kunnen opereren. Aangekomen werd ik meteen vervoerd naar het ziekenhuis waar ik behoorlijk geëmotioneerd raakte van de situatie. Het was half 5 in de avond en het ongeluk gebeurde rond 11 uur in de ochtend. De familie wachtte onze komst af in de hoop hulp te krijgen.

We hebben 3 dagen tussen hoop en vrees geleefd omdat de man te veel bloed had verloren en het ziekenhuis maatregelen moest treffen om te kunnen opereren. Het zal nooit meer goed komen en hij zal verminkt blijven in zijn gezicht maar hij leeft en de familie is erg dankbaar voor de hulp die ze ontvingen.

De eerste dag is er veel gebeden en kwam een man met wierook het gebouw inwijden. Daarna werd er gezamenlijk gegeten met de vrouwen en de vrouw van de burgemeester.

De tweede dag werden vele schooldirecteuren, leden van de afdeling onderwijs vanuit de regio, ouders, omwonenden, en andere mensen vanuit de overheid uitgenodigd voor het feest. De kinderen hadden dansjes en liedjes ingestudeerd. Het volkslied werd gezongen en er werd veel gespeecht. En dan de nasi kuning die ik als symbool als eerste kreeg aangeboden. Daarna was er eten voor alle genodigden.

De derde dag had ik het open odong odong treintje gereserveerd en zijn we met alle kinderen naar een bloemenpark gegaan als uitje.

Maandag 6 januari is de school officieel gestart in het nieuwe gebouw en zat ik al weer in mijn vliegtuig terug naar Nederland want ook hier zijn de scholen weer begonnen….

FEBRUARI 2020

Eind januari wordt gestart met de speelplaats rondom het schoolgebouw. De bestrating is gelukkig meteen bij de bouw meegenomen. Een deel is voorzien van wit zand. In Nederland is wit zand niet duur en overal verkrijgbaar maar in Indonesië niet. Het is een zoektocht geweest van maanden. Gelukkig heeft Gun contacten bij de overheid nu hij in dienst is bij hen. Zo konden wij enkele vrachtwagens laten komen met schoon zand ten behoeve van de zandbak en als ondergrond op de kleigrond bij het sport/ speelgedeelte. 

Verder is er gestart met de aanplant van fruitbomen die in de toekomst voor fruit gaat zorgen voor onze kinderen. Ze eten nu vooral rijst met een reepje ei.

 

 

 

 

De winkel van Sinkel is meteen geopend met hulp van het micro credit systeem vanuit de PWM tegenover de ingang van de school. De familie kon zo voor hun huisje een winkeltje maken omdat er nu veel mensen komen en gaan iedere dag. Ze letten ook op de school als alle mensen weg zijn zodat er niets kan gebeuren. Iedere keer als ik even op zondag met mijn fiets langs kwam vlogen ze uit hun huisje om de deur te openen. Hier kan niets ongezien gebeuren…

 

 

 

 

Zaterdag 22 februari nodigt de burgemeester een aantal vrouwen uit om te praten over de mogelijkheid vrouwen zonder inkomen te steunen met het vinden van een baan. Denk hierbij aan oppassen op een kind zodat de ander op de markt kan gaan staan met producten. Veel vrouwen zitten thuis en de mannen die er nog wel zijn werken vele uren op een dag. We willen de vrouwen ook gaan helpen door hen te gaan promoten op de facebook pagina van de vereniging PWM. Een soort van vraag en aanbod. De burgemeestersvrouw wil evt wel wat financiële ondersteuning bieden.

 

De juffen kregen het verzoek de regionale vergadering in onze nieuwe school te mogen houden. Iedereen in de regio is zo benieuwd en enthousiast. Iedereen wordt uitgenodigd en krijgt een lekkere maaltijd aangeboden namens onze stichting. Rivi en Titi hebben alles zelf op de markt gekocht en klaargemaakt om kosten te besparen.

 

 

 

 

Maart 2020

Terwijl de kinderen genieten van onze mooie school wordt er buiten nog hard gewerkt aan het speelplein en het sportdeel. Er wordt voor een zachte ondergrond gekozen en overal komt er wit zand. Dat is erg kostbaar maar voor de kinderen een sprookje dat werkelijkheid wordt. Ze kunnen overal spelen en moeten nog leren dat je van zand alles kunt maken. Ook weten wij uit ervaring dat dit goed is voor de fijne motoriek van een kind en het zal de fantasie ook prikkelen.

April 2020

Deze maand staat in het teken van de uitbraak van het corona virus. Ook Indonesië wordt hiermee geconfronteerd. In samenwerking met Wilde ganzen hebben we een spoedproject geregeld. Zie hiervoor onze pagina Corona en onze stichting.

Mei 2020

Er is een lock down geweest in de kampung in verband met terugkeer van velen rondom het idul fitri feest en ouders die geen werk meer hadden in Jakarta. De kinderen konden nog altijd niet naar school. Van afval materiaal werd een prachtig punt gemaakt door alle vrijwilligers uit de kampung genaamd “het terbist”. Er zijn gelukkig geen besmettingen in de kampung.

juni 2020

Het schooljaar wordt afgesloten met een controle vanuit de overheid omdat alle kinderen face shields moeten dragen. Ook zijn de certificaten uitgedeeld. Dit jaar krijgen 19 kinderen hun officiële certificaat om toegelaten te kunnen worden tot de primary school. 80% kan al wat lezen. Dat is een hoger percentage dan in Nederland en daar zijn we enorm trots op.

juli 2020

Begin juli is er nog een klein afscheidsfeestje voor de kinderen waarbij ze face shields moesten dragen vanuit de overheid…

 

 

De leden van de PWM gaan elke maand langs bij de winkels en kleine eethuisjes om het ingezamelde geld vanuit de bevolking te tellen. Deze maand was de opbrengst ruim 100 euro. Een enorm bedrag als je bedenkt dat 80% van de bewoners onder de armoede grens leeft. Elke maand beslist het bestuur welke mensen in nood echt direct hulp nodig hebben en wat er over blijft voor overige activiteiten zoals het micro credit, gezondheidszorg, de ambulance, ect. 

 

 

Zo zijn er nu 52 families met adopteer een kip of konijn ( zie pagina projecten voor info) en 50 mensen die een warung hebben en 2 mensen uit Jakarta zonder werk agv corona in de constructie van een  franchise een werkplaats hebben geopend.

Augustus 2020

In deze maand is er gestart met de organisatie van de voorbereidingen van de voedselbank/ kringloopwinkel. Kijk hiervoor op onze pagina projecten. Het is een vervolg op de ellende veroorzaakt door het corona virus en het feit dat de scholen nog altijd gesloten zijn. Ook wordt er hard gewerkt in de moestuin die nu met recht een plantage genoemd mag worden. Met steun vanuit de overheid in Indonesië wordt dit een super project waar elke dag 5 vrouwen werk hebben. De oogst is deels voor de voedselbank. Zie onze pagina projecten voor meer info.

Dan is er eindelijk een rijstoogst. Na de oogst wordt het rijstveld omgetoverd tot voetbalveld voor de voetbalcompetitie. Veel leven en posititiviteit in de kampung ondanks Corona.

 

September 2020

De voetbalcompetitie is gestart op 12 september en de finale vindt plaats op 21 september.

Zaterdag 19 september is er aandacht voor de wereld opruimdag voor het plastic. Klik op de link hieronder en bekijk het filmpje.

plasticruimenstrand