Onze stichting werkt graag samen met mensen die bekend staan als vertrouwenswaardige personen in onze maatschappij. Zij zullen mede hun affiniteit met de stichting ondersteunen.

Een aantal van deze personen zijn:

  • René Scherpenisse, directeur van de woningcoörporatie TIWOS Tilburg.
  • Marcel Gerritse, werkzaam geweest namens UNICEF in Cambodja aan ontwikkelingsprojecten binnen het onderwijs.
  • Vincent Hoeks, coördinator internationalisering FHKE (Fontys Hogeschool Kind en Educatie)
  • Hans Odijk,  namens project my book buddy

 

René vertelt: René is naast donateur ook bereid om  als secretaris plaats te nemen in ons bestuur. Hij ondersteunt onze missie, visie en wil daar graag een bijdrage aan leveren.

 

Marcel vertelt:

Uiteraard ben ik gaarne bereid om het ambassadeurschap  van deze stichting te vervullen. Niet dat ik mijn naam zomaar aan een stichting geef, maar ik ondersteun jullie doelstelling volledig. Dat onze wieg nu toevallig in een rijk gebied heeft gestaan, wil niet zeggen dat we onze ogen kunnen sluiten voor  de mensen die het minder getroffen hebben in de wereld. Deze stichting tracht op een praktische wijze, zonder dat er geld aan de strijkstok blijft hangen, iets te betekenen  voor vrouwen, door ze een inkomsten bron te verschaffen en voor kinderen door een bibliotheek op te zetten.

 

Doordat ik zelf na ruim 35 jaar in het onderwijs gewerkt te hebben, waarvan 26 jaar als schooldirecteur, de keus gemaakt heb om in een ontwikkelingsland te gaan werken, weet ik uit ervaring hoe belangrijk deze aspecten zijn. Inmiddels heb ik met geld vanuit Nederland 18 bibliotheken overgedragen in Cambodja aan scholen in de afgelegen gebieden. De ontwikkeling van het land begint bij goed onderwijs en een bibliotheek is een noodzaak hierbij, met name omdat het met het lesmateriaal vaak al zo armzalig gesteld is.

Dat is de reden dat ik dit initiatief ten volle ondersteun en zeker weet dat onder het bezielende voorzitterschap van ex-collega Mary in Centraal Java iets heel moois en waardevols neergezet gaat worden.

kleine treffende anekdote van Marcel:

Drie jaar geleden probeerde ik aan een groepje arme Cambodjanen uit te leggen dat Nederland niet meer zo’n rijk land was. “Hoe komt dat?” was de vraag. Ik legde uit dat Nederland in een diepe crisis zat, tenminste dat stond steeds in de kranten voordat ik het land verlaten had.  De mensen reageerden verschrikt. Eén van hen opperde: “Zullen we geld in gaan zamelen voor Nederland?” Beschaamd heb ik het afgewezen en gezegd dat deze crisis voor Nederland erg was, maar dat we nog steeds een erg rijk land zijn. Als deze arme mensen al bereid zijn geld voor ons in te willen zamelen en het weinige te delen, waarom zouden wij ons dan niet voor hen inzetten?

 

Marcel Gerritse,

Education Management Adviser,

Tboung Khmum Province,

Cambodia.

 

Vincent vertelt: Ik voel mezelf vereerd met deze vermelding en wil graag blijven samenwerken met de stichting en wederom studenten een mooie ervaring bieden binnen de stichting.