Markt

 • De Stichting

De Stichting Yayasan Setetes Embun is opgericht op 19 januari 2017.

De stichting is gevestigd op onderstaand adres:

Schipbeek 5

5032 RP TILBURG

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 67856705.  Bij de belastingdienst is de stichting gekenmerkt als een organisatie met een algemeen nut beogende instelling (Anbi) onder nummer 8572.00.793.

We werken samen met WILDE GANZEN bij onderstaande projecten;

– Realisatie multifunctioneel schoolgebouw

– Corona actie en voedselbank

– Realisatie kliniek en ambulance

– Realisatie Kinderafdeling/ vaccinatie programma Covid-19

Verder zijn wij lid van de branche vereniging PARTIN die kleine stichtingen advies en ondersteuning biedt.

Samenwerkingsverbanden met:

– Resi Rest: eten bij locals als support aan arme families

– Family Power: internationale groep stichtingen die familie gerichte zorg/ tranings programma hiervoor initieeert

– Green Food Foundation: gezonde voeding als fundament om stunting (ondervoeding) tegen te gaan.

 • De missie

De stichting Yayasan Setetes Embun steunt de armste dorpsbewoners op midden Java in hun streven naar een betere toekomst voor zowel de ouders als hun kinderen.

Het uitganspunt is altijd de vraag en behoefte van de mensen in hun strijd tegen de ergste armoede en gebrek aan onderwijs/ gezondheidszorg. De hulp richt zich op de zelfredzaamheid en samenwerking van de mensen aldaar.

 

 • Beleid

De stichting heeft zich ten doel gesteld een bijdrage te leveren aan de strijd tegen armoede en het analfabetisme van de armste inwoners van Kroya.

 

Hoe gaan we dit doel realiseren:

 • We gaan de noodzaak tot het helpen van deze kwetsbare inwoners onder aandacht brengen via activiteiten, flyers en social media.
 • We gaan activiteiten aanbieden, gegeven door locals, aan onze doelgroep om zo kansen te bieden aan hen ter verbetering van hun levensomstandigheden.
 • Onze contactpersoon en mede bestuurder Gondrong Gunawan uit Cilacap zal een en ander gaan begeleiden en organiseren. Ook stelt hij woonruimte ter beschikking ten behoeve van de stichting. De NGO vereniging aldaar genaamd PWM verzorgt de activiteiten aldaar. De NGO stichting genaamd Yayasan Setetes Embun begeleidt onze NGO.
 • We voeren een volkomen transparante administratie waarbij geborgd wordt dat conform de geldende norm van alle geworven gelden minstens 99 % bestemd is voor de projecten.
 • Een financieel jaarverslag zal gepubliceerd worden op onze website.
 • Elk maand verschijnt er een nieuws met daarin de nieuwste ontwikkelingen van de stichting.
 • Januari 2019 hebben we onze ANBI status gekregen.
 • In samenwerking met WILDE GANZEN is er een kleuterschool gebouwd. Januari 2020 is het gebouw opgeleverd.
 • In samenwerking met WILDE GANZEN loopt er vanaf juli 2020 een project voor de bouw van een kliniek en ambulance.
 • Hier bezoek ik december 2018 onze kleuterklas.

 

 

 • Financiën

Het bestuur van de stichting is van mening dat zoveel mogelijk geld (minstens 90%)naar de projecten moet gaan. Daarom wordt er met locals gewerkt die geheel vrijwillig hun bijdrage leveren aan de stichting. Deze locals zijn verenigd in de PWM en Yayasan Setetes Embun.

Ook is er geen huur verschuldigd omdat onze contactpersoon en mede bestuurder Gondrong Gunawan zelf een ruimte ter beschikking heeft gesteld.

Ieder jaar zal er een financieel jaarverslag gemaakt worden dat openbaar zal zijn en op de site gepubliceerd gaat worden.

 

 • Bestuur en vrijwilligers

Het bestuur van de stichting Yayasan Setetes Embun bestaat uit 5 personen:

 • Voorzitter: Mary van der Zijden
 • Penningmeester: Wim Bosch
 • Secretaris: René Scherpenisse (directeur woningcoöperatie TIWOS Tilburg)
 • Commissaris onderwijs: Ine van Abeelen
 • Adviseur milieuzaken: Marijke Jonkers

Verder is er in de gemeente Kroya de vereniging PWM opgericht in december 2017 door mijn local aldaar, Gondrong Gunawan. Deze vereniging is officieel ingeschreven door de notaris aldaar door dhr. Gunawan en telt inmiddels 6500 leden. Alle betrokkenen wonen in Kroya of hebben vrienden of familie in Kroya en steunen ofwel door vrijwillig van allerlei klusjes uit te voeren ofwel materialen ofwel geld te geven ter ondersteuning van de bevolking in Kroya, Mujur. De stichting Yayasan Setetes Embun bestaat in Indonesië uit een ander bestuur dan de vereniging om belangenverstrengeling tegen te gaan. Onze juf Rivi is onze boekhoudster vanaf het begin van oprichting.

Met behulp van het micro credit systeeem van de PWM kan deze moeder eten koken en verkopen per fiets in de kampung. Zo kan zij haar lening terug betalen tegen lage rente en maakt ze winst.