Markt

 • De Stichting

De Stichting Yayasan Setetes Embun is opgericht op 19 januari 2017.

De stichting is gevestigd op onderstaand adres:

Warmonderf 10

5036 AP TILBURG

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 67856705.  Bij de belastingdienst is de stichting gekenmerkt als een organisatie met een algemeen nut beogende instelling (Anbi) onder nummer 8572.00.793.

 • De missie

 

De stichting Yayasan Setetes Embun steunt de armste dorpsbewoners op midden Java in hun streven naar een betere toekomst voor zowel de ouders als hun kinderen.

Het uitganspunt is altijd de vraag en behoefte van de mensen in hun strijd tegen de ergste armoede en gebrek aan onderwijs. De hulp richt zich op de zelfredzaamheid en samenwerking van de mensen aldaar.

 • De Stichting

De Stichting Yayasan Setetes Embun is opgericht op 19 januari 2017.

De stichting is gevestigd op onderstaand adres:

Warmonderf 10

5036 AP TILBURG

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 67856705.  Bij de belastingdienst is de stichting gekenmerkt als een organisatie met een algemeen nut beogende instelling (Anbi) onder nummer 8572.00.793.

 • De missie

 

De stichting Yayasan Setetes Embun steunt de armste dorpsbewoners op midden Java in hun streven naar een betere toekomst voor zowel de ouders als hun kinderen.

Het uitganspunt is altijd de vraag en behoefte van de mensen in hun strijd tegen de ergste armoede en gebrek aan onderwijs. De hulp richt zich op de zelfredzaamheid en samenwerking van de mensen aldaar.

 

 

 • Beleid

Doel:

De stichting heeft zich ten doel gesteld een bijdrage te leveren aan de strijd tegen armoede en het analfabetisme van de armste inwoners van Kroya.

 

Hoe gaan we dit doel realiseren:

 • We gaan de noodzaak tot het helpen van deze kwetsbare inwoners onder aandacht brengen via activiteiten, flyers en social media.
 • We gaan activiteiten aanbieden, gegeven door locals, aan onze doelgroep om zo kansen te bieden aan hen ter verbetering van hun levensomstandigheden.
 • Onze contactpersoon en mede bestuurder Gondrong Gunawan uit Cilacap zal een en ander gaan begeleiden en organiseren. Ook stelt hij woonruimte ter beschikking ten behoeve van de stichting.
 • We voeren een volkomen transparante administratie waarbij geborgd wordt dat conform de geldende norm van alle geworven gelden minstens 99 % bestemd is voor de projecten.
 • Een financieel jaarverslag zal gepubliceerd worden op onze website.
 • Elk kwartaal verschijnt er een nieuwsbrief met daarin de nieuwste ontwikkelingen van de stichting.
 • Januari 2019 hebben we onze ANBI status aangevraagd bij de belastingdienst vergezeld van een beleidsstuk.
 • Er loopt een aanvraag voor de bouw van een echt schooltje bij WILDE GANZEN. Enkele fondsen hebben reeds hun toezegging voor ondersteuning gedaan. We hopen medio 2019 te kunnen starten met de bouw
 • Hier bezoek ik december 2018 onze kleuterklas die nu nog zonder meubels werkt. We hopen eind januari 2019 deze kinderen tafels en stoelen te geven.

 

 

 • Financiën

Het bestuur van de stichting is van mening dat zoveel mogelijk geld (minstens 75% -85%)naar de projecten moet gaan. Daarom wordt er met locals gewerkt die geheel vrijwillig hun bijdrage leveren aan de stichting.

Ook is er geen huur verschuldigd omdat onze contactpersoon en mede bestuurder Gondrong Gunawan zelf een ruimte ter beschikking heeft gesteld.

Verder zal ieder kwartaal in de nieuwsbrief info gegeven worden over de actuele financiële situatie. Ieder jaar zal er een financieel jaarverslag gemaakt worden dat openbaar zal zijn en op de site gepubliceerd gaat worden.

 

 • Bestuur en vrijwilligers

Het bestuur van de stichting Yayasan Setetes Embun bestaat uit 3 personen:

 • Voorzitter: Mary van der Zijden
 • Penningmeester: Wim Bosch
 • Secretaris: René Scherpenisse (directeur woningcoöperatie TIWOS Tilburg)
 • commissaris onderwijs: Ine van Abeelen

Verder is er in de gemeente Kroya de vereniging PWM opgericht in december 2017 door mijn local aldaar, Gondrong Gunawan. Deze vereniging is officieel ingeschreven door de notaris aldaar door dhr. Gunawan en telt inmiddels 6500 leden. Alle betrokkenen wonen in Kroya of hebben vrienden of familie in Kroya en steunen ofwel door vrijwillig van allerlei klusjes uit te voeren ofwel materialen ofwel geld te geven ter ondersteuning van de bevolking in Kroya, Mujur.

Met behulp van het micro credit systeeem van de PWM kan deze moeder eten koken en verkopen per fiets in de kampung. Zo kan zij haar lening terug betalen tegen lage rente en maakt ze winst.