Moeder kind huis ….

Nadat onze kliniek een feit was halverwege 2022 bleek dat er toch er een behoefte was ontstaan om de kliniek goed te kunnen draaien….

In Indonesië zorgen ouders voor hun kinderen en kinderen voor hun ouders wanneer er een familielid opgenomen is in de kliniek. De familie draagt dan mede zorg voor  de patiënt . We hebben ook behoefte aan verzorgenden die ons hierbij kunnen steunen. In de grote steden is er een tekort aan verzorgenden bleek toen ook. Daarnaast werd de stichting benaderd voor niet medische maar meer sociale problemen zoals een onbedoelde tiener zwangerschap. Zo’n meisje kan dan tijdelijk bij ons verblijven en onze lokale partnerorganisatie kan dat bemiddelen met de ouders.

Zo ontstond het idee voor een moeder kind huis dat mij deed denken aan ons systeem van Ronald Macdonald. We konden een huis kopen dat naast de kliniek staat. Tevens reageerden 60 vrouwen op de oproep ons te komen ondersteunen als caregivers met als tegenprestatie een training te mogen volgen. Hiervan zijn er nu reeds 5 gestart als vrijwilliger en zullen er nog eens 25 vrouwen de training gaan volgen.

We zijn onze fondsenwerving hiervoor eind 2022 gestart en hebben een contract mogen afsluiten met Wilde Ganzen voor dit project. We zijn vol goede hoop dat het ons opnieuw zal lukken om dit project tot een succesvol einde te brengen.

Het huis zal worden aangekocht en worden gerenoveerd en ingericht. De cursus voor de caregivers zal op locatie in de kampung worden gegeven om zo meer vrouwen de kans te bieden deze training te volgen met een certificaat als resultaat.

We houden jullie op de hoogte van alle ontwikkelingen omtrent dit nieuwe project.

dd. 5 maart 2023